Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Doanh nghiệp nhà nước


Doanh nghiệp Nhà nước: là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn. Nhà
nước - người đại diện toàn dân - tổ chức thực hiện chức năng quản lý trên mọi mặt hoạt
động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập cho đến khi giải thể. Doanh nghiệp nhà
nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự trong phạm vi số vốn do
doanh nghiệp quản lý.

.Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp.

Theo tiêu thức này doanh nghiệp được phân

thành các loại: DN nhà nước, DN tư

nhân, công ty, hợp tác xã (HTX)

1.1 Doanh nghiệp Nhà nước: là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư

vốn. Nhà

nước - người đại diện toàn dân - tổ chức thực hiện chức năng quản lý trên mọi

mặt hoạt

động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập cho đến khi giải thể. Doanh nghiệp

nhà

nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự trong phạm vi số vốn

do

doanh nghiệp quản lý.

1.1.1 Khái niệm: Điều1 luật DNNN được Quốc hội thông qua

ngày 20.4.1995 đã

nêu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản

lý hoạt

động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội

Nhà

nước quy định. Doanh nghiệp có tư cách hợp pháp có cách pháp nhân có các quyền


nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh

1.1.2

Đặc điểm. Với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh

tế xã hội và điều tiết vĩ

mô trong nền kinh tế thị trường đặt ra nhu cầu khách quan về sự hình thành và

tồn tại các

DNNN. Quyền sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về Nhà nước, đó là đặc điểm thứ nhất

phân

biệt DNNN với các doanh nghiệp khác, đồng thời hoạt động kinh doanh là đặc điểm

phân

biệt DNNN với các tổ chức, cơ quan khác của Chính phủ. DNNN được phân biệt các

loại

hình doanh nghiệp khác bởi nhiều đặc điểm.

1.1.3 Thành lập

và tổ chức xắp xếp lại DNNN: Để thực hiện

vai trò chủ đạo trong nền

kinh tế Quyết định 388/HĐBT về thành lập lại các DNNN là biện pháp đầu tiên thực

hiện xắp xếp lại các DNNN.

Biện pháp thứ hai, tiến hành

cổ phần hóa các DNNN. Mục đích của cổ phần hóa là

nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Đảng và Nhà nước còn chủ

trương chuyển

doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc chuyển

doanh nghiệp

nhà nước kinh doanh sang họat động theo cơ chế công ty trách nhiệm

hữu hạn hoặc công

ty cổ phần và bổ sung hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có

một sáng lập viên để

áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn nhà nước thực chất

là nội dung chủ

yếu của công ty hóa.

Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm xác lập cơ chế phát huy động

lực lao

động và quản lý doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở phát huy quyền và

trách nhiệm của

các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước và tinh thần tích cực của

người lao động tại

doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm sự công bằng tương đối giữa người

lao động trong

doanh nghiệp nhà nước với người lao động trong các hợp tác xã cổ

phần, doanh nghiệp

nhà nước cổ phần hóa; nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với

các doanh nghiệp

nhà nước.

Biện pháp thứ ba, là hình

thành các tổ chức kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh, hình

thành những ngành kinh tế kỹ thuật, đảm bảo thống nhất cân đối sản

xuất, nhập khẩu, tiêu

dùng, ngành hàng trên phạm vi cả nước, đóng vai trò quan trọng

trong các cân đối xuất

nhập khẩu, bảo đảm vật tư hàng tiêu dùng chủ yếu, góp phần ổn định

giá cả thị trường.

Các DNNN đang chiếm giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất

nước về sự

tham gia đóng góp và vai trò trong quản lý của nền kinh tế thị trường

theo định hướng

XHCN. Mô hình DNNN đang tiếp tục được nghiên cứu cải tiến để hoạt

động ngày càng

có hiệu quả cao hơn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ

trên thị trường, giữ

được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

.

(Tin đăng ngày: 4/22/2017 10:02:06 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Thành lập doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm