Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


Ở Việt Nam, tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.


.

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
Khái niệm
Ở Việt Nam, tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Doanh nghiệp là
tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh
doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh
doanh”. Theo đó, các doanh nghiệp bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên); công ty cổ phần; công ty hợp danh; công ty tƣ nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp
có đặc trƣng riêng, có khả năng đem lại cho chủ sở hữu những lợi thế và những hạn
chế khác nhau nên lựa chọn đƣợc một hình thức doanh nghiệp phù hợp với tính chất
kinh doanh, quy mô ngành nghề kinh doanh và khả năng của ngƣời bỏ vốn thành lập là
vô cùng quan trọng, có ảnh hƣởng trực sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Những lợi thế so sánh mà doanh nghiệp có thể đem lại cho nhà đầu tƣ là tiêu chí quan
trọng nhất cần đƣợc xem xét khi quyết định lựa chọn hình thức doanh nghiệp để đăng
ký kinh doanh. Thông thƣờng, những lợi thế mà doanh nghiệp mang lại cho các nhà
đầu tƣ có thể là: uy tín mà doanh nghiệp có thể tạo ra đối với khách hàng; phạm vi lĩnh
vực hoạt động của doanh nghiệp; mức độ rủi ro mà nhà đầu tƣ có thể gặp phải khi lựa
chọn loại hình doanh nghiệp đó; tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập
doanh nghiệp; mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp và mức độ chi phối của nhà đầu
tƣ tới hoạt động của doanh nghiệp.
Tùy thuộc vào quy mô vốn, lao động, doanh thu, mức đóng góp hàng năm vào
ngân sách nhà nƣớc…. để cơ quan chức năng và bản thân doanh nghiệp xác định mỗi
doanh nghiệp cụ thể là doanh nghiệp thuộc loại hình lớn, vừa và nhỏ.
Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ thì DNVVN ở
Việt Nam hiện nay đƣợc định nghĩa và xác định nhƣ sau:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy
định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn
vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế
toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí
ưu tiên)
  
Theo số liệu thống kê cho thấy các DNNVV ở Việt Nam chiếm tới 97,43% tổng 
số các doanh nghiệp hoạt động và đóng góp tới 31% tổng thu từ các doanh nghiệp vào
ngân sách, có mặt ở hầu hết các địa phƣơng sử dụng các nguồn lực tại chỗ (sử dụng
50% lao động xã hội) gó phần căn bản giải quyết vấn đề việc làm, an sinh xã hội và cả
vai trò là vệ tinh, là đơn vị phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn, là trụ cột kinh tế của các
địa phƣơng, là thanh giảm sốc cho nền kinh tế khi khủng hoảng, suy thoái…. Những
con số và luận cứ căn bản này cho thấy vị thế quan trọng của các DNNVV trong bối
cảnh phát triển kinh tế thị trƣờng nhiều thành phần theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa
của Việt nam hiện nay. Mỗi loại hình doanh nghiệp dù ở quy mô nào, thuộc thành
phần kinh tế nào đều có tính đặc thù và lợi thế phát triển nhất định, có chung các điều
kiện căn bản giống nhau, đó là: phải có đầy đủ nguồn lực tài chính theo nhu cầu hoạt
động, có năng lực quản trị tài chính phù hợp để biến lợi thế, tiềm năng thành hiện thực.
Dù nguồn lực đƣợc huy động từ tự có, đƣợc hỗ trợ ƣu đãi hay đi vay… thì đều là
những đòn bẩy, động lực giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động khi khó khăn, bứt phá,
tăng tốc khi thuận lợi và chỉ trở thành hiện thực thông qua sự quản lý, điều hành linh
hoạt, hiệu quả của con ngƣời. Nghị quyết 22/2010/NQ-CP ngày 05/05/2010 của Chính
phủ về trợ giúp phát triển DNNVV đang dần có hiệu lực tạo cơ hội lớn cho các
DNNVV.


 
.

(Tin đăng ngày: 5/12/2017 7:52:15 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm