Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế


Thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc sử dụng từ những năm giữa thập niên 1990 cùng với quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và các thế chế kinh tế quốc tế khác

.

Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế
Thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc sử dụng từ những năm giữa
thập niên 1990 cùng với quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia Khu
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và các thế chế kinh tế quốc tế khác.Đặc
biệt, kế từ khi gia nhập WTO, cụm từ này đƣợc sử dụng ngày càng phổ biến
hơn. Song song với thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế, ngƣời ta thƣờng sử
dụng kết hợp các cum từ nhƣ nhất thế hóa nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế
quốc tế, toàn cầu hóa,...Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu là phạm vi và nội
dung hợp tác kinh tế giữa các nƣớc.
Thuật ngữ liên kết kinh tế quốc tế thƣờng đƣợc sử dụng khi nói về các
quan hệ kinh tế trên cơ sở tự do hóa mậu dịch giữa các nƣớc trong cùng khu
vực nhƣ Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EC), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp
hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), Thị trƣờng chung Trung Mỹ (CACM),
Cộng đồng Caribê và Thị trƣờng chung (CARICOM), Khu vực Mậu dịch tự
do Bắc Mỹ (NAFTA), v.v... Có nhiều sách đồng nghĩa giữa hai khái niệm hội
nhập kinh tế quốc tế và liên kết kinh tế quốc tế. Nhƣ vậy, có thể khẳng định
hiện vẫn không có một định nghĩa chuẩn nào về khái niệm hội nhập kinh tế
quốc tế .
Hiện có hai cách hiếu khác nhau về hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ nhất,
hiểu theo nghĩa hẹp coi hội nhập kinh tế quốc tế là sự tham gia của các quốc
gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực.
Thứ hai, cách hiểu theo nghĩa rộng,
hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình mở cửa nền kinh tế và tham gia vào mọi
mặt của đời sống quốc tế; đối lập với tình trạng đóng cửa, cô lập hoặc ít giao
lƣu quốc tế. Theo một cách chung nhất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình
các nƣớc tiến hành các hoạt động tăng cƣờng sự gắn kết giữa các nền kinh tế
của các quốc gia với nhau dựa trên sự chia sẻ nguồn lực và lợi ích trên cơ sở
  

tuân thủ các luật chơi chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc
tế. Nhƣ vậy, kết quả của hội nhập là tính tụ- chủ về kinh tế của mỗi nƣớc sẽ bị
giảm đi và sự phụ thuộc về kinh tế giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ hơn.
Bên cạnh đó, quá trình hội nhập hình thành nên các định chế và chủ thế mới
Những chủ thể quốc tế mới này có thế dƣới dạng (i) hoặc là một tổ chức liên
chính phủ (các thành viên vẫn giữ chủ quyền quốc gia trong việc định đoạt
chính sách, chẳng hạn nhƣ tổ chức Liên hiệp quốc, ASEAN...), (ii) hoặc là
một tố chức siêu quốc gia (các thành viên trao toàn bộ chủ quyền quốc gia
cho một cơ cấu siêu quốc gia, hình thái này có thể giống nhƣ mô hình nhà
nƣớc liên bang, chăng hạn nhƣ Hoa Kỳ, Canada..(iii) hoặc là một tổ chức lai
ghép giữa hai hình thái trên (các thành viên trao một phân chủ quyền quốc gia
cho một cơ cấu siêu quốc gia và vẫn giữ một phần chủ quyền cho riêng mình,
chẳng hạn nhƣ trƣờng hợp EU hiện nay).
Chủ thế của hội nhập quốc tế trƣớc hết là các quốc gia, chủ thể chính của
quan hệ quốc tế có đủ thẩm quyền và năng lực đàm phán, ký kết và thực hiện
các cam kết quốc tế. Bên cạnh chủ thể chính này, các chủ thể khác cùng hợp
thành lực lƣợng tổng hợp tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế
  
.

(Tin đăng ngày: 5/4/2017 10:50:16 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm