Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Khái niệm về vốn và tài sản của doanh nghiệp


Tài sản là một nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp.

.

Khái niệm về vốn và tài sản của doanh nghiệp
+ Tài sản là một nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát đƣợc và dự tính có thể mang
lại lợi ích kinh tế trong tƣơng lai cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ
về tài sản nhƣ sau: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp; thực hiện các
quyền và lợi ích hợp pháp khác từ tài sản của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu về tài sản để
phát triển sản xuất kinh doanh; Chuyển nhƣợng, cho thuê, cầm cố, thế chấp, thanh lý tài sản
của doanh nghiệp theo nghị quyết hoặc quy định của chủ sở hữu hoặc điều lệ doanh
nghiệp.
+ Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp đã
đầu tƣ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.
Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển của vốn, vốn kinh doanh đƣợc chia thành hai
bộ phận: Vốn cố định và vốn lƣu động.
+ Vốn lưu động: của doanh nghiệp là số tiền ứng trƣớc để hình thành tài sản lƣu
động sản xuất và tài sản lƣu động lƣu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và liên tục.
Biểu hiện: Vốn
bằng tiền, nợ phải thu, hàng tồn kho, TSLĐ khác.
- Đặc điểm:
+ VLĐ luôn thay đổi hình thái biểu hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh.
+ VLĐ chuyển dịch giá trị toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm
+ VLĐ hoàn thành một vòng tuần hoàn sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh.
+ Vốn cố định : là một bộ phận của vốn đầu tƣ ứng trƣớc để hình thành TSCĐ
mà có đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng luân
chuyển khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng.
- Đặc điểm:
+ VCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất
+ VCĐ luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm
+ VCĐ hoàn thành một vòng luân chuyển khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng.
  
.

(Tin đăng ngày: 5/12/2017 7:59:47 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm