Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Những tài nguyên của công ty có thể huy động cho quản trị dự án


Các tài nguyên của tổ chức bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các tài nguyên từ tất cả các đối tác liên quan đến dự án có thể được huy động nhằm thực hiện thành công dự án.

.

Những tài nguyên của công ty có thể huy động cho quản trị dự án
Các tài nguyên của tổ chức bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các tài nguyên từ tất cả các
đối tác liên quan đến dự án có thể được huy động nhằm thực hiện thành công dự án.
Những tài nguyên này có thể là các kế hoạch, chính sách, quy định và hướng dẫn đã được
văn bản hoá chính thức hoặc không chính thức. Các tài nguyên tổ chức cũng bao gồm cả
những kiến thức mà công ty đã tích luỹ được như những bài học kinh nghiệm và những
thông tin quá khứ về tình hình thực hiện dự án. Các tài nguyên tổ chức có thể bao gồm cả
các kế hoạch tiến độ đã hoàn thành, số liệu về rủi ro, số liệu về khối lượng công việc đã
thực hiện. Thường xuyên cập nhật và bổ xung tài nguyên cho tổ chức là cần thiết trong
xuốt quá trình thực hiện dự án và là nhiệm vụ của tất cả các thành viên dự án. Các tài
nguyên tổ chức có thể được phân thành 2 nhóm:
1.
Hệ thống các quy định của công ty: các quy định cho việc thực hiện các hoạt
động bao gồm :
+ Các tiêu chuẩn, chính sách (chính sách về an toàn lao động, chính sách về đạo đức
nghề nghiệp, chính sách về quản lý dự án). Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và chu kỳ
sống dự án (quá trình kiểm tra, mục tiêu cải tiến, danh mục liệt kê, định nghĩa các thuật
ngữ quy chuẩn dùng trong công ty…)
+ Các hướng dẫn được chuẩn hoá, các chỉ dẫn công việc cụ thể, các tiêu chuẩn áp
dụng để đánh giá đề xuất dự án, các tiêu chuẩn dùng để đánh giá kết quả thực hiện.
+ Các mẫu biểu (quản lý rủi ro, cấu trúc phân tích công việc, sơ đồ mạng lưới dự án
theo thời gian, và mẫu các hợp đồng)
+ Hướng dẫn và tiêu chuẩn để điều chỉnh hệ thống các quy trình chuẩn của công ty
cho phù hợp với yêu cầu của từng dự án cụ thể
+ Những yêu cầu về cung cấp thông tin và báo cáo trong công ty (hệ thống công
nghệ thông tin hiện có, phương tiện truyền tin cho phép, những quy định về các chính
sách báo cáo, lưu trữ và bảo mật thông tin)
+ Yêu cầu và hướng dẫn kết thúc dự án (kiểm tra kết thúc dự án, đánh giá dự án,
kiểm tra sản phẩm và tiêu chuẩn chấp nhận)
+ Các quy định về quản lý tài chính (quy định về lập báo cáo tài chính, quy định về
kiểm tra, mã tài khoản kế toán, các điều khoản chuẩn hoá của hợp đồng)
+ Các quy trình về quản lý sản phẩm phế phẩm và không đạt tiêu chuẩn chất lượng
như việc xác định những biện pháp giám sát chất lượng, xác định phế phẩm và biện pháp
khắc phục, các biện pháp theo dõi sản phẩm
+ Các quy định kiểm soát sự thay đổi, bao gồm những bước tiến hành mà những tiêu
chuẩn chính thức, các chính sách, các kế hoạch, các thủ tục và quy định hoặc bất kỳ tài
liệu dự án chính thức nào của công ty có thể cần phải được điều chỉnh và quy trình quy
định cách thức những thay đổi đó được đệ trình, phê duyệt và đối chiếu.
+ Các quy định quản lý rủi ro, bao gồm danh mục phân loại rủi ro, định nghĩa xác
suất sảy ra rủi ro và tác động, ma trận xác suất và tác động
+ Quy trình thủ tục cho phép xác định thứ tự ưu tiên, đệ trình phê duyệt và việc ban
hành quyền hạn thực hiện công việc
2.
Cơ sở dữ liệu của công ty. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý dự án của
công ty phục vụ cho việc lưu trữ và truy nhập thông tin bao gồm những tài nguyên sau :
+ Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thu thập về sản phẩm và quy trình
+ Các tài liệu dự án (ví dụ như các kế hoạch về phạm vi, chi phí, tiến độ và tiêu
chuẩn thực hiện, thời gian biểu của dự án, sơ đồ mạng lưới dự án theo thời gian, ghi
nhận rủi ro, các hành động dự kiến áp dụng trong các tình huống phát sinh và tác
động của rủi ro)
+ hông tin quá khứ và các bài học kinh nghiệm rút ra, các tài liệu ghi chép về các dự
án, các tài liệu và thông tin lưu trữ về kết thúc dự án, thông tin về kết quả lựa chọn dự án
và tình hình thực hiện dự án, thông tin về quản lý rủi ro dự án của công ty)
+ Cơ sở dữ liệu quản lý của công ty về tình hình phế phẩm và sản phẩm không đạt
yêu cầu, thông tin kiểm soát về các biện pháp khắc phục đã thực hiện và kết quả mang lại
+ Cơ sở dữ liệu công ty về hệ thống quản lý bao gồm các quy định và mục tiêu của
các tiêu chuẩn chính thức của công ty, chính sách, quy trình và các tài liệu dự án

+ Cơ sở dữ liệu về tài chính bao gồm tổng số giờ nhân công, chi phí, ngân sách, và
bội chi ngân sách
  
.

(Tin đăng ngày: 5/8/2017 8:59:55 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm