Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Nội dung các khoản nợ phải trả


Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh các khoản công nợ phải trả giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, các cá nhân….

.

Nội dung các khoản nợ phải trả
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh các
khoản công nợ phải trả giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, các cá nhân…. Các khoản phải
trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp được tài trợ từ các doanh nghiệp và các tổ
chức kinh tế khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả.
Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những giao dịch và sự kiện đã
qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình
  
Các khoản công nợ phải trả phát sinh trong doanh nghiệp một cách thường xuyên liên tục
bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế và yêu cầu quản lý khác nhau.
Căn cứ vào nội dung kinh tế, khoản công nợ phải trả trong doanh nghiệp được chia
thành các khoản sau:
• Các khoản nợ vay phải trả: Bao gồm các khoản vay ngắn hạn; vay dài hạn; trái phiếu phát
hành; …
• Các khoản nợ phải trả trong thanh toán: Bao gồm khoản phải trả phát sinh trong thanh toán của
doanh nghiệp như: Phải trả người bán; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; Phải trả người
lao động; Phải trả nội bộ; thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng; ...
• Chi phí phải trả và các khoản dự phòng phải trả: Bao gồm các khoản chi phí phải trả; Quỹ dự
phòng trợ cấp mất việc làm; Dự phòng phải trả;..
• Các khoản phải trả, phải nộp khác: Bao gồm khoản phải trả về nhận ký quỹ, ký cược; Thuế thu
nhập hoãn lại phải trả; Các khoản phải trả, phải nộp khác;...
Căn cứ vào thời hạn thanh toán, khoản công nợ phải trả trong doanh nghiệp được chia
thành các khoản sau:
- Các khoản nợ phải trả ngắn hạn: Là các khoản nợ phải trả có thời hạn thanh toán dưới một
năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc khoản nợ phải trả ngắn hạn
bao gồm:
+ Vay ngắn hạn;
+ Khoản nợ dài hạn đến hạn trả;
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn;
+ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;
+ Các khoản phải trả người lao động;
+ Các khoản chi phí phải trả ngắn hạn;
+ Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
+ Các khoản phải trả ngắn hạn khác; -
Các khoản nợ phải trả dài hạn: Là các khoản nợ phải trả có thời hạn thanh toán trên một
năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc khoản nợ phải trả dài hạn gồm:
+ Vay dài hạn;
+ Nợ dài hạn ;
+ Trái phiếu phát hành;
+ Các khoản chi phí phải trả dài hạn;
+ Các khoản nhận ký quỹ, ký c-ợc dài hạn;
+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
+ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;
+ Dự phòng phải trả;
+ Các khoản phải trả dài hạn khác;

.

(Tin đăng ngày: 5/3/2017 9:00:17 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm