Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG


- Những người tiêu dùng là ai?
- Người tiêu dùng mua gì?
- Tại sao người tiêu dùng mua sản phẩm này?
- Những ai tham gia vào quá trình mua sắm?
- Khi nào người tiêu dùng mua?
- Người tiêu dùng mua hàng ở đâu?

.

PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG
Ý nghĩa của việc phân tích hành vi là để
- Thiết kế các chương trình marketing ảnh hưởng đến nhận thức và tình cảm của
khách hàng
- Thiết kế các chương trình marketing ảnh hưởng đến hành động/ra quyết định
mua của khách hàng
- Đưa ra các quyết định về sản phẩm: thay đổi, cải tiến, các yếu tố của sản phẩm
để tác động tới mức độ thỏa mãn của họ
- Đưa ra các quyết định về truyền thông marketing: thông điệp phù hợp, cách tiếp
cận phù hợp
- Đưa ra các quyết định về giá: cách thông tin về giá cho khách hàng, mức giá
phù hợp với nhận thức của khách hàng
- Đưa ra các quyết định về kênh phân phối: chiều dài kênh, thành viên kênh,
điểm bán, cách trưng bày sản phẩm, thiết kế của điểm bán (nhà hàng, siêu thị,v.v).
Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng)
Người tiêu dùng được định nghĩa là những người mua sản phẩm để tiêu dùng cho
cá nhân và gia đình họ. Nhà quản trị marketing cần phải trả lời được những câu hỏi
chủ chốt sau đây:
- Những người tiêu dùng là ai?

- Người tiêu dùng mua gì?
- Tại sao người tiêu dùng mua sản phẩm này?
- Những ai tham gia vào quá trình mua sắm?
- Khi nào người tiêu dùng mua?
- Người tiêu dùng mua hàng ở đâu?
 

- Nhận thức vấn đề là khi người mua cảm thấy sự khác biệt giữa thực tế và
mong muốn. Việc nhận thức vấn đề có thể bắt nguồn từ những tác nhân kích thích bên
trong hoặc bên ngoài. Người làm marketing phải phát hiện ra những hoàn cảnh gợi lên
một nhu cầu cụ thể
- Tìm kiếm thông tin: sau khi nhận ra vấn đề/nhu cầu, người tiêu dùng phải tìm
kiếm thông tin về sản phẩm. Nguồn thông tin có thể là từ cá nhân, công cộng, thực
nghiệm, thông tin thương mại. Nhìn chung người tiêu dùng nhận được nhiều thông tin
nhất về sản phẩm từ nguồn thông tin thương mại. Tầm quan trọng tương đối của các
nguồn thông tin đối với từng sản phẩm cụ thể là điều quan trọng trong việc lập kế
hoạch truyền thông marketing của doanh nghiệp.
-
Đánh giá các phƣơng án thay thế: người tiêu dùng sẽ tìm kiếm sản phẩm có
những lợi ích nhất định thỏa mãn nhu cầu của họ. Người tiêu dùng có khuynh hướng
xây dựng một tập hợp niềm tin vào các sản phẩm. Niềm tin này tạo nên hình ảnh về
sản phẩm. Niềm tin này thay đổi theo kinh nghiệm của người tiêu dùng và tác động
của nhận thức có chọn lọc, bóp méo có chọn lọc và ghi nhớ có chọn lọc.
-
Quyết định mua: khi đánh giá các phương án thay thế, người tiêu dùng đã hình
thành nên sở thích đối với sản phẩm. Người tiêu dùng có thể hình thành ý định mua
những thương hiệu nhất định. Tuy nhiên, người làm marketing cần phải chú tới 2 nhân
tố có thể xen vào giữa ý định mua và quyết định mua.


Thái độ của người khác sẽ làm người tiêu dùng suy nghĩ lại quyết định mua
của mình. Nếu có sự phán đối mạnh từ người khác thì người tiêu dùng có thể
dừng quyết định mua.
Tình huống bất ngờ làm cản trở quá trình biến ý định mua thành quyết định
mua. Người tiêu dùng hình thành ý định mua dựa trên thu nhập, lợi ích của sản phẩm,
v.v. Khi người tiêu dùng chuẩn bị quyết định mà tình huống bất ngờ xảy ra (nhận được
thông tin tiêu cực về sản phẩm, mất việc làm) sẽ làm cho người tiêu dùng dừng quyết
định mua.
-
Hành vi sau mua: Sau khi mua sản phẩm, người tiêu dùng có thể hài lòng hoặc
không hài lòng. Lúc này, vai trò của truyền thông marketing rất lớn.


- Văn hóa: Các yếu tố văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng đến hành vi người tiêu
dùng. Yếu tố văn hóa bao gồm nền văn hóa, nhóm văn hóa nhỏ (nhánh văn hóa), tầng
lớp xã hội. Nền văn hóa là yếu tố quyết định cơ bản đến những mong muốn và hành vi
của người tiêu dùng. Văn hóa chính là giá trị, hành vi, niềm tin, và trong nhiều trường
hợp, nó còn là cách hành động mà chúng ta học được trong quá trình trao đổi hay quan
sát người khác trong xã hội. Trong trường hợp này, hầu hết hành động của chúng ta
được thể hiện ở dạng hành vi chia sẻ có khả năng lan truyền từ người này đến người
khác trong xã hội. Những giá trị văn hóa truyền thống tạo nên phong tục tập quán tiêu
dùng. Người làm marketing phải thích ứng với giá trị văn hóa đó chứ không phải là
thay đổi giá trị đó. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố văn hóa dễ thay đổi tạo nên những
xu hướng tiêu dùng mới, từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp.
Mỗi nền văn hóa đều có những nhánh văn hóa nhỏ hơn tạo nên những đặc điểm
đặc thù hơn. Các nhánh văn hóa bao gồm các dân tộc, tôn giáo, vùng địa lý. Những
người làm marketing nên nghiên cứu nhằm phát hiện ra những khác biệt của từng
nhóm văn hóa con. Những nghiên cứu này giúp cho việc phát hiện ra những khuynh
hướng trong nhóm văn hóa con mà từ đó người làm marketing có thể lợi dụng để đưa
ra những chiến thuật marketing mới. (Ví dụ các sản phẩm mới, kênh bán hàng mới, giá
trị gia tăng, v.v)
- Xã hội: Hành vi của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của những yếu tố xã hội
như nhóm tham khảo, gia đình và vai trò, địa vị xã hội.
Nhóm tham khảo của một người bao gồm những người có ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến thái độ hay hành vi của người tiêu dùng. Nhóm ảnh hưởng trực tiếp
là nhóm mà có người đó tham gia và có tác động qua lại (gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp,v.v). Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng bởi những nhóm mà họ
không là thành viên – nhóm khao khát/ngưỡng mộ. Một nhóm khác nữa có ảnh hưởng
tới người tiêu dùng là nhóm không ưa: những giá trị, hành vi của nhóm này bị cá nhân
từ chối. Người làm marketing cần nhận diện nhóm tham khảo và phân tích mức độ ảnh
hưởng của nhóm tham khảo. Ảnh hưởng của nhóm tham khảo thay đổi theo sản phẩm
và thương hiệu, theo chu kỳ sống của sản phẩm. Ảnh hưởng của nhóm mạnh trong giai
đoạn giới thiệu sản phẩm và giai đoạn tăng trưởng đối với cả việc lựa chọn sản phẩm
và thương hiệu. Điều này ngược lại trong giai đoạn suy thoái của sản phẩm.
Các thành viên trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng. Có hai
nhóm thành viên gia đình: gia đình định hướng (bố, mẹ), gia đình riêng (vợ, chồng,
con)
Vai trò và địa vị: người tiêu dùng tham gia rất nhiều nhóm (gia đình, các tổ
chức). Vị trí của người đó trong mỗi nhóm có thể xác định căn cứ vào vai trò và địa vị
của họ. Một người có thể có nhiều vai trò: vai trò bố, mẹ, con.v.v trong gia đình, vai
trò người quản lý trong doanh nghiệp. Mỗi vai trò đều gắn với một địa vị. Người làm
quản lý có địa vị cao hơn nhân viên. Để củng cố vai trò của mình, lựa chọn sản phẩm
của người tiêu dùng sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí mà họ đang nắm giữ. Người làm
marketing nên chú ý khi thực hiện các hoạt động truyền thông. Ví dụ các chuyên gia
quảng cáo thường chứng minh lợi ích mà sản phẩm của họ mang lại sẽ có ích cho
khách hàng như thế nào khi họ thực thi một số vai trò nhất định. Thông thường, thông
điệp tiềm ẩn của phương pháp tiếp thị này là: sử dụng sản phẩm mà họ quảng cáo sẽ
giúp gia tăng vị thế của khách hàng trong mắt người khác trong khi sử dụng sản phẩm
của đối thủ cạnh tranh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế xã hội của khách hàng.
- Đặc điểm cá nhân: Những quyết định của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi
tuổi, giai đoạn trong chu kỳ sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lối sống, tính cách
của người đó.
- Tâm lý cá nhân: các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến người tiêu dùng là động cơ,
nhận thức, tri thức (hiểu biết), niềm tin và thái độ. Động cơ là nhu cầu đã có đủ sức
mạnh để thôi thúc người tiêu dùng hành động. Nếu người làm marketing áp dụng
thuyết Maslow để phân tích động cơ, thì người làm marketing có thể hiểu được mức
độ phù hợp của các sản phẩm khác nhau với mục đích, lối sống của người tiêu dùng.
Mô hình Maslow đề cập đến 5 thứ bậc của nhu cầu: nhu cầu sinh lý (đói,khát), nhu cầu
an toàn (được bảo vệ), nhu cầu xã hội (tình yêu, sự hòa đồng, v.v.), nhu cầu được tôn
trọng (được công nhận, có địa vị xã hội) và nhu cầu tự khẳng định bản thân.
Một người có động cơ luôn sẵn sàng hành động. Tuy nhiên người đó hành động
như thế nào còn phụ thuộc vào nhận thức của họ. Người tiêu dùng có thể có những

nhận thức khác nhau về cùng một khách thể do có 3 yếu tố: (1) sự quan tâm có chọn
lọc; (2) sự bóp méo có chọn lọc; (3) sự ghi nhớ có chọn lọc.
Niềm tin và thái độ có được thông qua hoạt động và tri thức. Niềm tin là ý nghĩ
khẳng định của con người về một sự việc nào đó. Thái độ diễn tả những đánh giá tốt,
xấu dự trên nhận thức bền vững, những cảm giác, cảm tính và xu hướng hành động
của con người đối với một khách thể. Thái độ dẫn đến việc người tiêu dùng thích hoặc
rời xa một sản phẩm nào đó. Thái độ được hình thành theo khuôn mẫu nhất quán nên
rất khó thay đổi thái độ, hoặc muốn thay đổi thái độ nào đó thì phải thay đổi luôn thái
độ khác. Người làm marketing nên có những hoạt động marketing phù hợp với thái độ
có sẵn, chứ không nên thay đổi thái độ
 ..

(Tin đăng ngày: 5/4/2017 11:20:55 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm