Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Quản lý sự thay đổi dự án


Quản lý sự thay đổi dự án là quá trình xem xét tất cả các đề xuất thay đổi, phê duyệt thay đổi và thực hiện thay đổi về sản phẩm dự án, về các nguồn lực dự án, về tài liệu dự án và kế hoạch quản lý dự án.

.

Quản lý sự thay đổi dự án
Quản lý sự thay đổi dự án là quá trình xem xét tất cả các đề xuất thay đổi, phê duyệt
thay đổi và thực hiện thay đổi về sản phẩm dự án, về các nguồn lực dự án, về tài liệu dự
án và kế hoạch quản lý dự án. Quản lý sự thay đổi dự án được thực hiện từ giai đoạn đề
xuất ý tưởng dự án cho đến khi dự án hoàn thành. Đề xuất thay đổi có thể bắt nguồn từ bất
kỳ chủ thể nào có liên quan đến dự án như từ khách hàng, chủ đầu tư, nhà quản lý dự án,
thành viên đội quản lý dự án, và các sự kiện rủi ro.
Hệ thống quản lý sự thay đổi dự án liên quan đến việc báo cáo, giám sát và ghi chép
những thay đổi trong kế hoạch quản lý dự án. Trong thực tế, hệ thống quản lý sự thay đổi
dự án được thiết kế để thực hiện các hoạt động sau :
+ Xác định các yêu cầu thay đổi
+ Liệt kê tác động của các thay đổi dự kiến đến chi phí, tiến độ, chất lượng và
nhân sự
+ Xem xét, đánh giá, phê chuẩn hoặc từ chối đề xuất thay đổi một cách chính tắc
+ Đàm phán và giải quyết các bất đồng của thay đổi về chi phí, tiến độ, chất lượng
+ Thông tin về sự thay đổi đến tất cả các bên liên quan
+ Phân công trách nhiệm trong quá trình thực hiện thay đổi
+ Tiến hành điều chỉnh phù hợp trong kế hoạch quản lý dự án và các kế hoạch
bộ phận
+ Ghi chép và theo dõi kết quả thực hiện của các thay đổi tiến hành
Mỗi đề xuất thay đổi phải được thông qua hoặc bị bác bỏ bởi nhóm quản lý dự án
hoặc một tổ chức bên ngoài nhất định nào đó. Trong nhiều dự án, nhà quản lý dự án có

thẩm quyền phê duyệt một số thay đổi nhất định và được quy định rõ trong vai trò, quyền
hạn và trách nhiệm của nhà quản lý dự án. Trong nhiều trường hợp việc phê chuẩn đề xuất
thay đổi dự án liên quan đến nhiều chủ thể và có thể qua nhiều cấp quản lý cho nên có thể
thành lập nhiều hội đồng kiểm soát thay đổi đề phê duyệt hoặc bác bỏ đề xuất thay đổi.
Vai trò và trách nhiệm của các hội đồng như vậy đã được làm rõ trong quy chế quản lý và
kiểm soát thay đổi. Nhiều công ty lớn thành lập cơ cấu phê duyệt thay đổi gồm nhiều cấp
phê duyệt khác nhau để phân định trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp. Nếu dự án thực hiện
theo một bản hợp đồng với khách hàng, khi đó các đề xuất thay đổi cần phải có được sự
chấp thuận từ khách hàng.
Khi một đề xuất thay đổi được chấp thuận cần phải tiến hành các ước tính mới hoặc
điều chỉnh các ước tính ban đầu về chi phí, về trình tự thực hiện các hoạt động, về tiến độ
thực hiện, nguồn lực huy động, và phân tích các phương án đối phó rủi ro khác nhau.
Những thay đổi này đòi hỏi phải có những điều chỉnh tương ứng và được cập nhật trong
kế hoạch quản lý dự án và các tài liệu dự án khác.
Mọi thay đổi đã được chấp thuận phải được xác định và kết hợp vào trong các kế
hoạch công việc và các kế hoạch khác như kế hoạch tiến độ, kế hoạch chi phí. Nếu các
thay đổi không được cập nhật vào kế hoạch hoạt động và các kế hoạch bộ phận khác thì
các kế hoạch dự án và kiểm soát dự án sẽ tự trở nên tự vô hiệu hoá. Một điểm mấu chốt
trong quản lý thay đổi dự án là phải ghi chép và lưu trữ lại tất cả những thay đổi trong
một cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc thoã mãn các yêu cầu khách hàng, xác định các vấn
đề trong đánh giá sau dự án, ước tính thời gian và chi phí thực hiện dự án cho khối lượng
công việc còn lại.
Một số lợi ích có được từ việc thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý thay đổi
mang tính chính tắc là :
+ Hạn chế được những thay đổi tuỳ tiện thiếu căn cứ
+ Chi phí liên quan đến việc tiến hành thay đổi được ước tính và lưu trữ trong cơ sở
dữ liệu
+ Tĩnh thống nhất của các kế hoạch dự án và các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực
hiện được duy trì
+ Việc phân bổ và sử dụng các nguồn ngân sách dự phòng được theo dõi và ghi chép
+ Trách nhiệm thực hiện những thay đổi được xác định rõ ràng
+ Ảnh hưởng và tác động của thay đổi được thông tin một cách minh bạch đến tất cả
các bên liên quan
+ Các thay đổi trong phạm vi dự án sẽ được phản ánh ngay vào các kế hoạch và tiêu
chuẩn đánh giá dự án
  
.

(Tin đăng ngày: 5/8/2017 4:36:04 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm