Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Tác dụng của WBS đối với nhà quản lý dự án


WBS xác định tất cả các yếu tố của dự án theo một cấu trúc nhất định và thiết lập nên các mối quan hệ với đầu ra cuối cùng của dự án. Hãy hình dung dự án là một gói công việc lớn và được chia nhỏ kế tiếp nhau thành các gói công việc nhỏ hơn, như vậy dự án chính là tổng hợp của tất cả các gói công việc nhỏ chi tiết đó.

.

Tác dụng của WBS đối với nhà quản lý dự án
WBS xác định tất cả các yếu tố của dự án theo một cấu trúc nhất định và thiết lập
nên các mối quan hệ với đầu ra cuối cùng của dự án. Hãy hình dung dự án là một gói công
việc lớn và được chia nhỏ kế tiếp nhau thành các gói công việc nhỏ hơn, như vậy dự án
chính là tổng hợp của tất cả các gói công việc nhỏ chi tiết đó.
WBS giúp ích cho nhà quản lý dự án trên những khía cạnh sau:
+ Hỗ trợ cho việc đánh giá kết quả thực hiện về chi phí, tiến độ, và chất lượng ở tất
cả các cấp quản lý trong công ty trong suốt chu kỳ sống dự án.
+ Cung cấp cho các nhà lãnh đạo thông tin phù hợp với từng ấp quản lý, ví dụ, cấp
quản lý cao nhất quan tâm đến các đầu ra chính của dự án, trong khi đó cấp quản lý thấp
nhất sẽ phụ trách các đầu ra nhỏ và các gói công việc.
+ Khi đã phát triển WBS, trách nhiệm thực hiện các hoạt động dự án được phân công  

cho các bộ phận và cá nhân trong công ty khi kết hợp WBS với cơ cấu tổ chức của công
ty.
+ Giúp cho nhà quản lý dự án lập kế hoạch công tác, điều độ công việc và dự toán
ngân sách do WBS cung cấp một khuôn khổ để theo dõi chi phí và kết quả thực hiện bằng
cách tổng hợp chi phí thực tế và chi phí kế hoạch của các gói công việc nhỏ thành các yếu
tố lớn hơn giúp cho việc đo lường kết quả thực hiện có thể theo dõi theo cấp quản lý và
theo kết quả đầu ra.
+ WBS xác định các kênh thông tin và hỗ trợ trong việc điều phối các bộ phận trong
dự án do WBS cho biết trách nhiệm của cá nhân và bộ phận trong việc thực hiện các phần
công việc dự án.
Thực hiện cấu trúc chia nhỏ công việc
Hình 5.2 trình bày một WBS đơn giản hoá cho dự án phát triển máy tính cá nhân.
Tại cấp độ 1 là sản phẩm cuối cùng của dự án – trong ví dụ này là mô hình mẫu về chiếc
máy tính cá nhân.
Cấp độ 2 trình bày một phần của bản liệt kê các đầu ra cần thiết để phát triển chiếc
máy tính cá nhân. Một đầu ra là các bộ phận lưu trữ dữ liệu (phần được bôi đỏ) được tạo
thành bởi ba đầu ra nhỏ hơn: ổ lưu trữ USB ngoại vi, ổ đĩa cứng và ổ đĩa laze.
Cuối cùng ổ đĩa cứng lại bao gồm 4 thành phần (4 đầu ra nhỏ hơn): mô tơ, bo mạch,
khung sườn đĩa và đầu từ đọc/ghi. Các đầu ra nhỏ nhất này chính là các yếu tố có thể quản
lý chi tiết nhất của dự án.Mỗi đầu ra lại bao gồm một số gói công việc được thực hiện bởi
một bộ phận trong công ty. Từng đầu ra sẽ được chia nhỏ liên tiếp theo cách thức như vậy.
Tuy nhiên không cần thiết phải phải chia nhỏ các đầu ra của WBS theo cùng mức độ chi
tiết giống nhau.
Mức độ chi tiết nhất của WBS được gọi là gói công việc. Các gói công việc là các
nhiệm vụ thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, có điểm bắt đầu và kết thúc, có sử
dụng nguồn lực và tiêu hao chi phí. Mỗi gói công việc là một điểm mút kiểm soát. Nhà
quản lý gói công việc chịu trách nhiệm theo dõi việc hoàn thành gói công việc đó đảm bảo
đúng tiến độ, đúng ngân sách, và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Kinh nghiệm thực tế
cho thấy mỗi gói công việc không nên kéo dài quá 10 ngày làm việc hoặc một kỳ báo cáo
(hoặc áp dụng một quy tắc chung là gói công việc không kéo dài quá 0.5% hoặc 1% tổng
quỹ thời gian thực hiện dự án). Nếu một gói công việc có thời gian thực hiện dài quá 10
ngày làm việc, cần kiểm tra hoặc thiết lập các mốc thời gian giám sát trong quá trình thực
hiện ví dụ cách nhật 3 hoặc 5 ngày để tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh sẽ sớm
được phát hiện trước khi trở nên quá muộn. Mỗi gói công việc trong cấu trúc WBS càng
độc lập với gói công việc khác của dự án càng tốt.
 
Phân biệt giữa đầu ra nhỏ nhất và gói công việc. Thông thường đầu ra nhỏ nhất của
cấu trúc WBS thường bao gồm một số gói công việc do hai hoặc ba phòng ban chức năng
trong công ty thực hiện. Vì vậy các đầu ra nhỏ nhất không có thời gian hoàn thành của tự
bản thân nó, không tiêu dùng nguồn lực và tài chính trực tiếp. Thời gian thực hiện cho
một đầu ra nhỏ nhất được xác định dựa trên gói công việc bắt đầu thực hiện đầu tiên và
gói công việc kết thúc sau cùng và sự chênh lênh đó chính thời gian thực hiện của đầu ra
nhỏ nhất đó. Các nguồn lực và chi phí để thực hiện đầu ra chính là tổng của các nguồn lực
và chi phí của việc thực hiện tất cả các gói công việc cấu thành nên đầu ra nhỏ nhất đó.
Các đầu ra lớn hơn sẽ được sử dụng trong việc giám sát tình hình thực hiện dự án
cho nên gói công việc là đơn vị cơ sở được sử dụng trong lập kế hoạch, điều độ và kiểm
soát tình hình thực hiện dự án.
Gói công việc cung cấp những thông tin sau:
+ Xác định nội dung công việc là gì
+ Xác định thời gian cần thiết để hoàn thành gói công việc
+ Xác định ngân sách theo thời gian để hoàn thanh gói công việc
+ Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện gói công việc
+ Xác định một cá nhân phụ trách gói công việc
+ Xác định các điểm mút kiểm soát để theo dõi tiến độ thực hiện.
Một đầu ra nhỏ nhất bao gồm nhiều gói công việc và thường do tối thiểu hai đơn vị
trong công ty thực hiện. Ví dụ đầu ra bo mạch của ổ đĩa cứng yêu cầu phải thực hiện bảy
gói công việc và do bốn bộ phận trong công ty thực hiện bao gồm bộ phận thiết kế, sản
xuất, kiểm tra và phần mềm (xem sơ đồ 5.2). Các gói công việc nằm trong giao diện giữa
đầu ra nhỏ nhất và bộ phận chức năng phụ trách ở cấp quản lý thấp nhất gọi là đầu mối
kiểm soát. Các đầu mối kiểm soát sẽ được đánh mã số để tạo ra một cấu trúc tổng hợp
thông tin về chi phí, tiến độ và nguồn lực.
Mỗi đầu mối kiểm soát là một điểm mút quản lý về phạm vi, chi phí, tiến độ được
tích hợp lại theo chiều dọc kết nối với các đầu ra và theo chiều ngang kết nối với cơ cấu tổ
chức dự án và so sánh với giá trị tạo ra để đánh giá kết quả thực hiện. Một đầu mối kiểm
soát (cost account hoặc control account) có thể bao gồm môt hoặc nhiều gói công việc tuy
nhiên một gói công việc chỉ kết hợp duy nhất với một đầu mối kiểm soát.
Khái niệm: Cấu trúc phân tích tổ chức (OBS) là một cấu trúc tổ chức để phân công
trách nhiệm cho từng gói công việc.
Kết hợp cấu trúc chia nhỏ công việc với cấu trúc phân tích tổ chức (OBS) sẽ rất
thuận tiện trong việc theo dõi và kiểm soát dự án. Giao điểm giữa WBS và OBS gọi là
điểm kiểm soát (đầu mối gắn nội dung công việc với trách nhiệm thực hiện). Việc giám
sát dự án có thể được theo dõi theo hai hướng: theo kết quả đầu ra và theo trách nhiệm

phân công.
Trong giai đoạn thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án có thể theo dõi theo trục
tung theo các đầu ra và theo trục hoành theo trách nhiệm phân công. Sơ đồ 5.3 trình
bày một cách hình ảnh về kết hợp giữa WBS và OBS. Tuy nhiêm đối với một dự án
lớn phức tạp thì việc trình bày dưới dạng sơ đồ như vậy là điều không thể. Các phần
mềm quản lý dự án có thể cho phép theo dõi dự án theo WBS và OBS theo một dạng
khác


 
.

(Tin đăng ngày: 5/10/2017 10:23:31 AM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm