Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Tiêu chuẩn lựa chọn dự án


Có nhiều tiêu chuẩn lựa chọn dự án, tuy nhiên các tiêu chuẩn lựa chọn dự án có thể được phân thành hai nhóm tiêu chuẩn chính: các tiêu chuẩn tài chính và các tiêu chuẩn phi-tài chính.

.

Tiêu chuẩn lựa chọn dự án
Có nhiều tiêu chuẩn lựa chọn dự án, tuy nhiên các tiêu chuẩn lựa chọn dự án có thể
được phân thành hai nhóm tiêu chuẩn chính: các tiêu chuẩn tài chính và các tiêu chuẩn
phi-tài chính.
Các tiêu chuẩn tài chính.
Các tiêu chuẩn tài chính được sử dụng rất rộng rãi và rất thích hợp cho những trường
hợp mà những ước tính về luồng tiền mang lại trong tương lai (những ước tính về doanh
thu và chi phí sản xuất trong tương lai trong suốt thời gian hoạt động hữu ích của dự án)
có độ chính xác và mức độ tin cậy cao.
1. Giá trị hiện tại ròng (NPV)
Khi tiến hành một dự án, công ty phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư ban đầu tại thời
điểm hiện tại, lợi ích do dự án mang lại sẽ kéo dài trong xuốt khoảng thời gian hoạt
động hữu ích của dự án. Người ta sẽ triết khấu các luồng tiền vào ròng trong tương lai
để đưa về thời điểm hiện tại và so sánh với khoản tiền đầu tư ban đầu bỏ ra. Nếu giá trị
hiện tại ròng là dương thì dự án tiếp tục được xem xét, nếu giá trị hiện tại ròng là âm thì
dự án bị loại bỏ. Theo tiêu chuẩn giá trị hiện tại ròng thì giá trị hiện tại ròng của dự án
càng cao càng tốt.
 

Tỷ lệ triết khấu k là tỷ lệ sinh lời tối thiểu. Tỷ lệ triết khấu thường cao hơn chi phí
vốn do phải tính đến rủi ro của dự án. Các dự án khác nhau có thể áp dụng các tỷ lệ triết
khấu khác nhau tuỳ theo mức độ rủi ro của dự án. Tỷ lệ triết khấu có thể tính từ áp dụng
mô hình định giá tài sản CAPM, hoặc tham khảo từ các công ty đánh giá tín nhiệm. Dự án
có mức độ rủi ro cao hơn sẽ áp dụng tỷ lệ triết khấu cao hơn so với dự án rủi ro thấp. Các
dự án chiến lược thường có tỷ lệ triết khấu cao. Việc áp dụng tỷ lệ triết khấu khi tính giá
trị hiện tại ròng cần phải được lý giải rõ ràng và áp dụng một cách nhất quán.


2. Thời gian thu hồi vốn
Thời gian thu hồi vốn là khoảng thời gian cần thiết để dự án thu hồi được vốn đầu tư
ban đầu bỏ ra. Thời gian thu hồi vốn càng nhanh càng tốt.
Thời gian thu hồi vốn = Chi phí ước tính của dự án/luồng tiền vào ròng hàng năm
Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, do tiến bộ khoa học kỹ thuật diễn ra với tốc độ
nhanh, chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn lại cho nên sản phẩm và công nghệ sản suất
hiện tại liên tục trở nên lạc hậu do các sản phẩm và công nghệ mới thay thế. Các nhà quản
lý dùng tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn để loại bỏ bớt những dự án quá rủi ro và thời gian
triển khai dự án (thời gian thu hồi vốn quá lâu) quá lâu vượt quá thời hạn có thể chấp nhận
được đối với công ty.
3. Tỷ lệ sinh lời nội bộ (IRR)
Do các dự án khác nhau rất nhiều về quy mô cho nên trường hợp có hai dự án cùng
loại nhưng là hai dự án khác biệt và việc chấp nhận dự án này có thể sẽ dẫn đến việc
không chấp nhận dự án kia do hạn chế về nguồn lực (chẳng hạn như nguồn nhân lực). Hai
dự án cùng có giá trị hiện tại ròng như nhau nhưng khác nhau về quy mô cho nên dự án có
quy mô nhỏ hơn sẽ ưa thích hơn vì có tỷ lệ sinh lời nội bộ cao hơn dự án có quy mô lớn.
Tỷ lệ sinh lời nội bộ là tỷ lệ triết khấu sao cho tổng các luồng tiền vào ròng triết
khấu đúng bằng lượng tiền đầu tư ban đầu bỏ ra – làm giá trị hiện tại ròng trong công thức
tính NPV nhận giá trị bằng 0. Tiêu chuẩn tỷ lệ sinh lời nội bộ yêu cầu phải cao hơn tỷ lệ
sinh lời tối thiểu đặt ra cho các dự án thuộc loại hình dự án đó và càng cao càng tốt.
Các tiêu chuẩn phi tài chính
Các tiêu chuẩn tài chính rất quan trọng trong lựa chọn dự án tuy nhiên trong bối
cảnh cạnh tranh hiện nay doanh nghiệp luôn phải hài hoà giữa mục tiêu về lợi nhuận ngắn
hạn với sự tồn tại và tăng trưởng trong dài hạn. Một quan điểm tương đối phổ biến hiện
nay là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai phụ thuộc vào sự duy trì
và phát triển những năng lực cốt lõi của công ty trong tương lai. Nhiều công ty đã có quy
định chặt chẽ rằng những dự án có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn nhưng không nằm
trong lĩnh vực kinh doanh chính đã nêu ra trong tuyên bố về sứ mệnh cũng bị loại bỏ ra
ngoài sự xem xét. Thực tiễn đã cho thấy rằng nhiều doanh nghiệp vào thời điểm nhất định
đầu tư ra ngoài ngành vào các lĩnh vực khác biệt không có liên quan về bất kỳ khía cạnh
gì với các linh vực kinh doanh chính đều có hiệu quả kinh doanh kém (tỷ lệ sinh lời trên
vốn chủ sở hữu) hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên năng lực cốt lõi.
Doanh nghiệp có thể theo đuổi các dự án vì những mục tiêu chiến lược tuy nhiên có
thể có tỷ lệ sinh lời không cao như:
+ Để mở rộng thị phần 

+ Để tạo ra rào cản cho các đối thủ cạnh tranh mới gia nhập ngành
+ Phát triển các sản phẩm trung gian (sản phẩm tiền đề) để tạo ra nhu cầu cao cho
các sản phẩm chính mang lại lợi nhuận cao
+ Phát triển công nghệ lõi tạo tiền đề và điều kiện cho việc phát triển các thế hệ sản
phẩm mới kế tiếp
+ Phát triên nguồn cung cấp mới để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp hiện tại
không ổn định
+ Hạn chế sự can thiệp và điều tiết của chính phủ.
Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp cân nhắc đến các khía cạnh phi tài chính như
nâng cao hình ảnh công ty, thương hiệu, trách nhiệm xã hội và sự phát triển cộng đồng
trong việc thiết kế và lựa chọn dự án.
Các tiêu chí tài chính và phi tài chính đều có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn
dự án, không có một tiêu chí riêng biệt nào chiếm phần quan trọng tuyệt đối cho nên để
lựa chọn được dự án tốt nhất phù hợp và đáp ứng một cách tốt nhất các tiêu chí đã đề ra,
các công ty thường áp dụng hệ thống các tiêu chí có trọng số trong việc lựa chọn dự án.
Mô hình điểm đánh giá có trọng số
Mô hình cho điểm có trọng số thường sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí để đánh giá
các đề xuất dự án. Mô hình cho điểm có trọng số bao gồm cả các tiêu chuẩn định lượng và
định tính. Các tiêu chí được gán trọng số tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của tiêu chí đó với
các mục tiêu của công ty. Điểm đánh giá của từng tiêu chí cho từng dự án sẽ tuỳ thuộc vào
mức độ dự án đáp ứng yêu cầu của tiêu chí cụ thể đó. Điểm đánh giá và tầm quan trọng
của từng tiêu chí được nhân với nhau và cộng lại để có được điểm đánh giá tổng hợp cho
dự án đó. Các dự án được so sánh với nhau dựa trên điểm tổng hợp chung. Dự án nào có
điểm tổng hợp chung cao hơn được coi như là tốt hơn.
Hệ thống các tiêu chí đưa ra để đánh giá các đề xuất dự án có thể phản ảnh các nhân
tố thành công cơ bản của công ty. Ví dụ công ty 3M đưa ra một mục tiêu là 25% doanh
thu bán hàng của công ty đến từ các sản phẩm mới đưa ra trong vòng 4 năm trở lại đây so
với mục tiêu cũ là 20% và hệ thống tiêu chí lựa chọn dự án sẽ phải phản ảnh được mục
tiêu này. Hệ thống tiêu chí đưa ra lựa chọn dự án có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì nếu áp
dụng một hệ thống tiêu chí đánh giá không phù hợp sẽ dễ dẫn đến quá trình lựa chọn dự
án không đạt được kết quả như mong đợi.
Sơ đồ 2.1 trình bày mô hình sàng lọc dự án thường thấy trong thực tế. Các tiêu chí
lựa chọn dự án được liệt kê ở hàng trên cùng (ví dụ như Nằm trong các năng lực cốt lõi,
Phù hợp với chiến lược,…, Tỷ lệ sinh lời ROI là 18% trở lên). Các nhà quản lý sẽ gán
trọng số cho từng tiêu chí (ví dụ giá trị từ 0 đến 3) dựa trên tầm quan trọng tương đối của
tiêu chí đó đối với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty và tiêu chi có tầm

quan trọng đối với chiến lược của công ty càng cao thì có trọng số càng cao. Các đề xuất
dự án sau đó sẽ được đệ trình lên cho hội đồng xét duyệt dự án hoặc văn phòng dự án.
Ma trận sàng lọc dự án là ma trận được sử dụng để đánh giá và so sánh giá trị
tương đối của các dự án đang được xem xét đưa vào triển khai thực hiện.
Từng đề xuất dự án sẽ được đánh giá dựa trên sự đóng góp của dự án theo từng tiêu
chí đưa ra. Giá trị từ 0 đến 10 sẽ được gán cho từng dự án theo từng tiêu chí


  
 
.

(Tin đăng ngày: 5/8/2017 4:23:51 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm