Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Ước tính chi phí


Ước tính chi phí là dự báo và ước tính các nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động dự án.

.

Ước tính chi phí
Ước tính chi phí là dự báo và ước tính các nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt
động dự án. Ước tính chi phí thường được biểu diễn dưới đơn vị đo tiền tệ (ví dụ đồng), tuy
nhiên trong một số trường hợp cụ thể có thể dùng đơn vị đo khác, ví dụ như ngày công.
Ước tính chi phí phải được điều chỉnh liên tục trong xuốt quá trình thực hiện dự án
để phản ảnh kịp thời những thông tin chi tiết sẵn có về dự án. Mức độ chính xác của ước
tính sẽ được nâng lên khi dự án trải qua các giai đoạn của chu kỳ sống cho nên ước tính
chi phí là một quá trình lặp lại trong các giai đoạn thực hiện. Ví dụ dự án trong giai đoạn
xác định thì độ chính xác của ước tính thường giao động trong khoảng ± 50%. Tuy nhiên
ở giai đoạn sau khi đã có thiết kế chi tiết thì độ chính xác của ước tính tăng lên và giao

động trong khoảng ± 10%. Nhiều công ty đã đưa ra chỉ dẫn cụ thể để điều chỉnh ước tính
chi phí và độ chính xác dự kiến của ước tính chi phí.
Các nguyên tắc ước tính chi phí
Các nguyên tắc chung ước tính các nguồn lực và thời gian thực hiện các hoạt động
dự án đã trình bày ở phần 6.3 của chương trước cũng được áp dụng cho ước tính chi phí
để thực hiện các hoạt động dự án. Các nguyên tắc ước tính chi phí:
+ Người ước tính am hiểu sâu về hoạt động.
+ Sử dụng nhiều người cùng tham gia ước tính.
+ Ước tính trong điều kiện bình thường.
+ Các ước tính là độc lập với nhau.
+ Các ước tính chi phí thực hiện từng hoạt động cần cân nhắc đến tính rủi ro trong
việc thực hiện hoạt động.
Các phƣơng pháp ƣớc tính chi phí
1. Ước tính dựa trên đánh giá của các chuyên gia. Một phương pháp ước tính được
cho là tin cậy nhất chính là ước tính của các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực
hiện các hoạt động ở các dự án tương tự trước đó. Các ước tính chi phí của các chuyên gia
sau đó được tổng hợp lại thành ước tính chung về chi phí cho thực hiện từng hoạt động.
2. Phương pháp tương tự hoặc dựa trên tiêu chuẩn. Dựa trên tính tương tự với dự án
trước trên các khía cạnh như thời hạn hoàn thành, kinh phí, quy mô, mức độ phức tạp, để
làm cơ sở cho việc ước tính chi phí thực hiện từng hoạt động với sự điều chỉnh phù hợp
cho dự án mới. Phương pháp tương tự có thể áp dụng cho toàn bộ dự án, từng hạng mục
dự án, và cho từng hoạt động cụ thể.
3. Phương pháp tham số. Phương pháp tham số dựa trên mối quan hệ thống kê
trong quá khứ giữa các đại lượng để ước tính chi phí thực hiện hoạt động. Ví dụ dựa
trên số liệu quá khứ về chi phí để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc chúng ta
có thể ước tính được tổng chi phí thực hiện công việc đó bằng cách nhân đơn giá chi
phí để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc với tổng khối lượng công việc thực
hiện. Ví dụ giá thành xây thô một mét vuông sàn xây dựng là 3 triệu đồng, như vậy để
xây thô 500 mét vuông sàn xây dựng thì tổng chi phí là 1 tỷ 500 triệu đồng (= 3 triệu
X 500 = 1,500 triệu đồng).
4. Phương pháp ước tính ba điểm. Ước tính chi phí thực hiện một công việc có thể
chính xác hơn nếu chúng ta tính đến mức độ rủi ro trong việc thực hiện công việc đó và
dải không chắc chắn của chi phí hiện công việc. Khái niệm ước tính ba điểm là một kỹ
thuật áp dụng bắt nguồn từ PERT sử dụng ba ước tính để xác định gần đúng cho chi phí
thực hiện một hoạt động.
+ Chi phí có khả năng sảy ra nhất (Cm). Là chi phí thực hiện công việc trong điều
kiện bình thường về phân bổ các nguồn lực, năng suất lao động, sự mong đợi về mức độ
sẵn sàng cho hoạt động và các điều kiện thực hiện khác

+ Chi phí thực hiện trong điều kiện tốt nhất (Co). là chi phí thực hiện công việc
trong điều kiện thuận lợi nhất
+ Chi phí thực hiện trong điều kiện khó khăn nhất (Cp) là chi phí thực hiện trong
tình kém thuận lợi nhất.
Chi phí trung bình thực hiện công việc tính được bằng cách lấy trung bình có trọng
số của ba ước tính trên theo công thức sau: C = (Co + 4Cm + Cp)/6.
5. Phân tích dự phòng. Ước tính chi phí thực hiện công việc có thể bao gồm cả chi
phí dự phòng áp dụng cho mức độ rủi ro trong quá trình thực hiện công việc. Chi phí dự
phòng có thể xác định theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của chi phí thực hiện công việc
hoặc theo một phương pháp định lượng thống kê nào đó. Chi phí dự phòng có thể xác
định cho cả dự án (dự phòng quản lý) và cho từng công việc (dự phòng ngân sách) và phải
được ghi chép rõ ràng trong tài liệu về quản lý chi phí dự án.
Việc ước tính chi phí thực hiện dự án có thể tiến hành từ trên xuống (top – down)
hoặc từ dưới lên (bottom – up). Ước tính từ trên xuống là ước tính tổng chi phí thực hiện
toàn bộ dự án do các chuyên gia có kinh nghiệm về các dự án tương tự và/hoặc do các nhà
quản lý cấp cao tiến hành đưa ra ước tính. Ước tính từ trên xuống thường được áp dụng
trong những trường hợp, ví dụ như: dự án chiến lược quan trọng (các dự án nghiên cứu –
phát triển), dự án có mức độ không chắc chắn cao, dự án nhỏ nội bộ, dự án có phạm vi
thường xuyên thay đổi (ví dụ các dự án về phát triển hệ thống thông tin).
Ước tính từ dưới lên là xuất phát từ các yếu tố chi tiết của dự án như từ các gói công
việc trong WBS và các hoạt động trong sơ đồ mạng dự án phát triển từ phương pháp
đường găng để ước tính chi phí thực hiện từng hoạt động rồi tổng hợp nên thành ước tính
tổng chi phí thực hiện cả dự án. Ước tính từ dưới lên thường được áp dụng trong các
trường hợp như do yêu cầu của quản lý phải ước tính chi tiết, do các dự án ký kết hợp
đồng cần phải ước tính chi tiết, do khách hàng yêu cầu phải giải trình chi tiết về chi phí
thực hiện dự án.
Một phương pháp ước tính được áp dụng phổ biến trong thực tế là kết hợp đồng thời
cả ước tính từ trên xuống và ước tính từ dưới lên: đưa ra ước tính sơ bộ từ trên xuống,
phát triển chi tiết WBS rồi tiến hành ước tính từ dưới lên, phát triển tiến độ và ngân sách
thực hiện, kết hợp với ước tính từ trên xuống và điều chỉnh các khác biệt và thống nhất để
lấy làm ước tính chính thức cuối cùng.
  
.

(Tin đăng ngày: 5/11/2017 2:41:47 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm